Interactief en uitdagend wiskundeonderwijs
 
 

Lesmateriaal

De Ratio-methode is interactief en uitdagend. Het wiskundig redeneren staat centraal. Ook praten over wiskunde is van groot belang om wiskunde te leren. Daarom levert Ratio ook paragraafoverzichten die als uitgangspunt kunnen dienen voor een klassengesprek.

De hoofdstukken zijn vrij toegankelijk. Omdat de pagina's applets bevatten is een java-plug-in nodig, minstens versie 1.4.1. Als er vragen of problemen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ratio.ru.nl.

Eerste Klas Tweede Klas
1 Tellen
2 Passen en meten
3 Formules
4 Ruimte
5 Algebra
6 Breuken
7 Driehoeken
8 De getallenlijn
9 Afstanden
10 Negatieve getallen
11 Machten
12 Veelhoeken
13 Vergelijkingen
14 Gelijkvormigheid
15 Haakjes
16 Stelling van Pythagoras
17 Ontbinden

Klik op het envelopje om een vraag te stellen of opmerking te maken over een hoofdstuk.

Informatie voor docenten
Als u belangstelling heeft om (onderdelen van) deze methode in uw lessen toe te passen, neemt u dan contact op met info@ratio.ru.nl. Het Ratio-materiaal is geschreven voor VWO-leerlingen. Wel kunnen delen gebruikt worden in andere klassen.
We zouden het leuk vinden als wij uw mening zouden horen via het bovenstaande e-mailadres. Wij wensen u veel succes en plezier met Ratio!