Het metrieke stelsel

Klik op een plaatje om het applet te starten.

Van meter naar millimeter Van meter naar kilometer Hoeveel vierkante decimeter gaan er in een vierkante meter?
Hier hoort een plaatje te staan. Klik op de gele informatiebalk en kies voor geblokkeerde inhoud toestaan...
Is er geen informatiebalk of komt er geen plaatje, download dan de J2SE Java Runtime Environment op
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Hoeveel kubieke decimeter gaan er in een kubieke meter?